Avgifter

Alla betalar avgift, oavsett hur ofta man tränar. I avgiften ingår bland annat en försäkring via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet, därför är det viktigt att alla betalar sin avgift. Ni kan betala direkt till vårt plusgiro. Glöm inte att ange ditt namn och vad du betalar för.

Plusgironumret är:  145106-1 

Avgifterna 2024

Medlemsavgift
250 kr betalas endast en gång per år i början av vårtermin eller hösttermin för nya medlemmar.

Terminssavgifter (utöver årlig medlemsavgift om 250 kronor):
Till och med tolv år: 300 kronor
13 – 16 år: 400 kronor
17 år och äldre: 500 kronor
Familjeavgift: 700 kronor

Sommarträning juni till augusti
300 kronor per person oavsett ålder eller 500 kronor för hela familjen.

Graderingsavgift kyu
160 kronor per person och godkänd examination oavsett ålder.

Träning i Wäsby Kendo